Условия за употреба

Моля, прочетете внимателно тези правила и условия за употреба, тъй като представляват договора между нас и нашите клиенти.

БЮЛЕТИН е услуга за имейл маркетинг, предоставяна през интернет адрес byulet.in. БЮЛЕТИН е собственост на Студио Реформа ООД.

1. Условия за регистрация

За да използвате БЮЛЕТИН вие трябва да бъдете над 18 години, да въведете вашите истински лични данни във вашия акаунт и да сте съгласни с условията за употреба. Регистрирайки вашият акаунт в БЮЛЕТИН вие давате законова гаранция, че отговаряте на тези изисквания, че отговаряте сами за всички законови последици от използването на БЮЛЕТИН и че няма да използвате БЮЛЕТИН по начин, който нарушава законите и наредбите в Република България и Европейския Съюз. В случай, че регистрирате акаунт от името на юридическо лице, вие потвърждавате, че имате законовото право да представлявате това юридическо лице.

Дори и в случаите, когато БЮЛЕТИН ще оперира софтуера и изпраща вашите кампании, вие продължавате да бъдете собственик на акаунта, да бъдете автор на изпратените имейли и да носите отговорност за тяхното съдържание.

2. Прекратяване на акаунт

Бюлетин си запазва правото да суспендира и изтрива незабавно всеки акаунт, който нарушава правилата и условията за употреба, описани на тази страница, както и законите на Република България, без възстановяване на предплатените суми. Всеки потребител може сам да затвори своя акаунт по всяко време, след изпращане на писмена молба до БЮЛЕТИН. При прекратяване на акаунт по ваше желание ще възстановим предплатените от вас суми за всички бъдещи периоди.

3. Промени в условията за употреба

Настоящите условия за употреба могат да бъдат променяни едностранно от БЮЛЕТИН по всяко време. Тази страница показва актуалните към този момент условия, както и кога е направена последната редакция. При значителни промени в условията за употреба ще бъдете уведомени и по имейл. След промяна на условията за употреба имате право да прекратите вашия акаунт в рамките на 7 дни, след което новите условия автоматично влизат в сила.

4. Собственост върху акаунт

а. Собствеността върху акаунта е обвързана с потребителското му име и паролата, и съответно с имейла използван при регистрацията.
б. Всички бази данни, имейл шаблони и имейл съдържание са собственост на държателя на акаунта. БЮЛЕТИН никога и под никаква форма не може да продава или предоставя тази информация на трети лица, без ваше съгласие, освен в случаите, когато има законово задължение да го направи.

5. Плащане

За да използвате услугите на БЮЛЕТИН трябва да ги предплатите. Ако използвате „месечен абонамент“, то вашият период започва от деня на вашето плащане и продължава до същата дата на следващия месец. За да продължите да използвате БЮЛЕТИН без прекъсване, трябва да направите новото плащане преди изтичането на текущия период. Цените за различните абонаментни планове могат да бъдат променяни по всяко време от БЮЛЕТИН. Промените не важат за вече направени предплащания и новите цени влизат в сила при следващото ви плащане.

При прекъсване на услугите по наша вина за повече от 24 часа в текущия период ще ви изпратим пропорционална финансова компенсация. При прекъсване за повече от 15 дни ще получите пълна компенсация за периода.

6. Вашите кампании

БЮЛЕТИН си запазва правото да преглежда вашите кампании автоматично или ръчно по всяко време, с цел подобряване на услугата, предпазване от спам, съблюдаване за спазване на законите на Република България и условията по този договор.

7. Правила

Вие се съгласявате:
– никога да не изпращате спам. Под спам разбираме нежелани търговски съобщения, спрямо дефиницията в законите на Република България.
– да не използвате бази данни, които сте закупили от външни лица, освен такива, където абонатите изрично са дали съгласие адресите им да бъдат продавани на трети лица.

8. Без гаранция

Настоящата софтуерна услуга, БЮЛЕТИН, се предоставя както е, тоест без всякакви гаранции.

Не можем да бъдем държани отговорни за каквито и да е загуби, възникнали в следствие на употребата на БЮЛЕТИН.

9. Загуби

Ако нарушаване на правилата за употреба от ваша страна доведе до загуби за нас или за някои от нашите клиенти, вие ще бъдете държани отговорни за съответните загуби. Ако изпращате спам през софтуера на БЮЛЕТИН ще трябва да заплатите наказателна глоба в минимален размер от 500 лева, за да покриете загубите за нас и нашите клиенти възникнали в следствие на това нарушение.

Последна редакция: 31.12.2014